Under den milda vintern som pågår i Afghanistan sysselsätter sig DQ med byggnationer. Samtidigt som vi löser ordinarie uppgifter i AOO (Area Of Operations) så förbättrar vi arbetsmiljön på en av våra FOB:ar (Forward Operation Base). Vår huvudcamp CNL har växt fram under lång tid och möter i stort kraven för svensk arbetsmiljö medan FOB:ar som är av mer temporär natur och byggda med mindre resurser håller en mer knapphändig utformning, standard och komfort. Detta ser driftiga soldater som ett problem som borde lösas. Alla är måna om att göra det så bra som möjligt omkring sig.

bygge Svenska soldater har ett väldigt gott rykte internationellt. En praktisk fördel som svenskar har jämfört med vissa andra nationer är att vi ofta har dubbel kompetens. ”Yenkare” (Amerikansk trupp) och britter till exempel, som är yrkesarméer av lång tradition, har mer renodlade soldater. De kan ofta ingenting annat.

Svenskar är däremot inte bara soldat utan kan också vara: rörmokare, plattläggare, sjuksköterskor, bilmekaniker, snickare, industri arbetare m.m.

Detta medför att vi har lättare att vara kreativa och bygga saker, fixa saker – förbättra vår tillvaro – då kompetensen redan finns.

Våra Finska bröder och systrar, som vi jobbar tillsammans med, är också väldigt kreativa. De har en tendens att bygga bastu var än de slår camp. Jag antar att det är en kulturell grej.

Här ser ni bilder på hur vi bygger ut och skapar oss plats inne på området som delas med ANSF (Afghan National Security Forces) och då I synnerhet ANP (Afghan National Police) som håller till mest där. Det är både kul och viktigt att vi jobbar så mycket tillsammans med dem som vi gör.

campbild Vi delar på säkerheten för FOB:en med ANP. Vi bor i tält med enkla Nato-sängar och sovsäckar, så det gäller att göra det så bra som möjligt för sig, även om vintern är mild.

Vi bor på FOB:en när vi kan. Det är närmare ut till det område vi i huvudsak verkar i, ”West of Mes” (Mazar-e Sharif) som man brukar säga. Livet må vara spartanskt på FOB:en, men vi gör ändå vad vi kan för att trivas så bra som möjligt.

campbild2 Framtiden får visa hur slutresultatet blir.

post