Quebec Lima (QL) är det skyttekompani som kommer vara stationerat vid Camp Northern Lights (CNL) i Mazar-e Sharif. QL består av två skytteplutoner med Pansarterrängbil 203, samt en pansarskyttepluton med Stridsfordon 90. Dessutom finns en chefsgrupp och en stab- och trosspluton. I insatsområdet finns redan nu en finsk pluton som utgör kompaniets fjärde skyttepluton, denna pluton har motsvarande pansarterrängbil som de svenska plutonerna men en finsk variant av denna.

Pansarterrängbil 203

QL är nu inne på sluttampen av missionsutbildningen och kompaniet börjar ta form, utvecklingskurvan pekar spikrakt uppåt och allt från enkla rutiner till svårare manövrar börjar sitta. Snart börjar slutträningen och därefter är det inte långt kvar till rotation. Det märks på kompaniet där förväntan ökar. Alla är väldigt sugna på att få komma iväg och göra sin insats!

Men utbildningen stannar inte upp för det.

Soldater provar ökenkängor

Under veckan som gått har QL varit uppdelade på flera täter. På schemat har det bland annat stått eskort, patrull samt Quick Reaction Unit (QRU). Vid sidan av har det även genomförts bärgnings-/bogseringsövningar, skarpskjutningar, vapentjänst samt fystester.

QRU är en larmstyrka som QL har till uppgift att bemanna på campen. Larmstyrka är precis som man anar på namnet något som kallas in vid händelse av larm. Detta gjorde att just denna del av övningen utgjordes av en hel del väntan. Men ibland kan det vara skönt och vi fick lite extra tid till att lära känna varandra och ha kul ihop.

Utvärdering efter övning

Det finns flera olika typer av eskort till exempel förnödenhetseskort, personeskort och VIP-eskort såsom ambassadörer, observatörer mfl. Det som övades under veckan var just VIP-eskorten där en representant för en fingerad internationell organisation skulle eskorteras från campen till ett viktigt möte.

Bgbv 90 under bogsering

Patrull kan genomföras på flera olika sätt, t.ex. inom det egna förbandet och även i sällskap med afghansk polis samt militär. Syftet med patrullen brukar vara att inhämta information och visa närvaro inom vårt ansvarsområde. Patrullerna kan vara i allt från några timmar till flera dagar. Detta övades både i dager och i mörker.

Utbildning KSP 90

Trots ett fullspäckat schema är soldaterna på kompaniet vid gott mod, och stämningen är på topp. Efter välförtjänt höstlov då vi laddat batterierna genomför vi slutträning samt anhörigdag.

Hoppas vi ses då!

/Josefine