En hälsning från två tekniska officerare tillhörande norrbottens regemente, I19. Hitttils har fokus för oss varit att arbeta upp materielstatusen på förbandet, och närmaste tiden står statushöjning av bl.a. strf 90 systemet på programmet. Vi har för närvarande sytemstödspersonal från markverkstaden I Boden på plats vilket ger en viss känsla av att jobba på hemmaplan, alltid trevligt med bekanta ansikten här nere.

I övrigt så tar jag mig friheten att också skicka en hälsning från Petter och Andreas i Sar e Pol, till vardags tekniska officerare vid I19. Således kan vi konstatera att södra skåningarna/P7 vilka bemannar insatsförbandet FS20 fått en rejäl teknisk support från norr vilket behövs med tanke på förhållandena under vilken vår materiel används.

TC SWECON ISAF

Erik, Teknisk Chef QL/1.skyttekomp samt Mattias, Teknisk Chef SWECON ISAF