Under torsdagen utsattes Afghanska och svenska enheter återigen för beskjutning med finkalibrig eld och raketgevär. Ingen svensk personal kom till skada under stridigheterna.

Läs mer på Försvarsmaktens webbplats