Under elva dagar har svensk personal understött afghanska säkerhetsstyrkor (ANSF) i en operation i syfte att öppna väg för att avlösa ANSF-personal och byta ut utrustning och fordon på den afghanska arméns camper i distrikten Qush Tepah och Darzab. Operationen bidrog också till ökad kunskap om ett område där Isafs närvaro över tiden har varit begränsad.

– Operationen var i huvudsak offensiv med ett logistiskt syfte, men eftersom vi rörde oss i ett svårtillgängligt område med stora säkerhetsproblem så var det en utmaning både för oss för ANSF. Vägen vi åkte på har inte trafikerats, varken av ANSF eller Isaf, på flera månader. Därför behövde vi vara extra noggranna när vi tog oss in i området när ANSF:s personal skulle få avlösning, utrustning skulle kunna bytas ut och förnödenheter fyllas på, säger chefen för andra skyttekompaniet major Ulf Ahl

Läs hela artikeln på Försvarsmaktens webbplats.