För ett par veckor sedan var stora delar av HQ/Support-kompaniet (PAPA LIMA) ur FS20 tillsammans med NSE (National Support Element) på Marma skjutfält och genomförde övningar med skarp ammunition. Syftet var att befästa kompaniets färdigheter gällande strid, från fordon och till fots, åtgärder vid IED-attacker, sammanstöt, samt att verka i mörker.

Fokuserad och välbeväpnad Henrik är redo för allt som övningsledarna kokat ihop i nästa övningsmoment.

Övningarna var planerade och upplagda för att så realistiskt som möjligt simulera händelser och scenarion som kompaniet kan komma att ställas inför i Afghanistan. En viktig del i att göra övningarna så realistiska som möjligt är att alla övningar har genomförts med skarp ammunition, vilket ställer höga krav på både befäl och enskilda soldater. All personal måste hela tiden vara fullt uppdaterade på var i terrängen de har sina kamrater samt i vilka områden som de kan verka med sina vapen. Detta har skötts mycket väl och veckan har genomförts utan tillbud.

Under veckan har kompaniet fått möjlighet att öva med alla tillgängliga vapensystem. Detta har varit mycket uppskattat av alla, då det givit en god insikt i hur de olika vapensystemen kompletterar varandra och hur de kan användas för maximal effekt på stridsfältet. Förutom att öva de olika momenten på dagen har vi även genomfört stridsskjutningar i mörker, vilket har genomförts både med hjälp av stridsfältsbelysning samt i totalt mörker med mörkerhjälpmedel.  Skjutning i mörker ställer ytterligare högre krav på personalen avseende utbildning, övning och inte minst säkerhet så att vi inte riskerar vådabeskjutningar.

Trots högt tempo, långa dagar och kvällar, samt riktigt kalla morgnar har humöret, framåtandan och viljan att lära sig varit på topp hos hela truppen. Runt lägerelden, i pauser mellan övningarna, och i lägret på kvällarna har skämten och gliringarna duggat tätt. Stämningen är mycket god!

Till sist vill vi på PAPA LIMA passa på att tacka övningsledningen för en mycket väl genomförd vecka som givit oss realistiska, lärorika, säkra och inte minst roliga övningar.

Hälsningar från PAPA LIMA

Daniel, gruppchef på PL