Jocke tömmer på olja, service elverk

Jocke tömmer på olja, service elverk