Från PRT MES deltog jag och Lena. Vi blev upphämtade på Camp Northern Lights kvart i sju av två amerikanska Female Engagement Teams från Camp Spann. Det ena teamet sätts upp av Nato Training Mission to Afghanistan och det andra av 40:e ingenjörsbataljonen. Vi anlände till polisstationen och hälsade på generalen. Eftersom anslöt kvinnliga gränspoliser till polishögkvarteret, de flesta arbetar till vardags i Heyratan som ligger vid gränsen till Uzbekistan eller på flygplatsen i Mazar-e Sharif.

När alla anlänt började firandet. Många betydande gäster höll tal, bland andra vice provinsguvörneren, direktören för Department of Women’s Affairs i Balkh, områdeschefen för Afghan Border Police och medlemmar ur provinsrådet. Talespersonen för kvinnor inom gränspolisen höll också tal samt chefen för det Female Engagement Team som Nato Training Mission sätter upp. Talen handlade om att internationella kvinnodagen firar hundra år idag samt om att kvinnor och män måste arbeta tillsammans för Afghanistans utveckling. Det faktum att att det är första gången som internationella kvinnodagen firas på en polisstation i Afghanistan uppmärksammades också.

Efter ceremonin fick Lena och jag tillfälle att sitta ned med de kvinnliga gränspoliserna och prata. De berättade att huvuddelen av dem arbetar i säkerhetskontrollerna där de söker kvinnor vid gränsen mot Uzbekistan samt på flygplatsen i Mazar-e Sharif. Några arbetar på kontor med administration. De tycker om sitt jobb och är stolta över att arbeta för gränspolisen i Afghanistan.

/Anna