Befolkningen i byarna vi passerade, var generellt sett glada att vägen blev öppnad.

Befolkningen i byarna vi passerade, var generellt sett glada att vägen blev öppnad.