Bra understöd från luften hade vi så gott som hela tiden

Bra understöd från luften hade vi så gott som hela tiden