En av soldaterna i reserv, vakar över sina kamraters framryckning.

En av soldaterna i reserv, vakar över sina kamraters framryckning.