Ola kan skruva mer än radioapparater.

Ola kan skruva mer än radioapparater.