Skytteplutonen, 2. Inf Coy har med del under två tillfällen fått möjlighet att stötta Afghan National Police (ANP) med utbildning i sök av person/fordon samt självförsvar. Syftet med utbildningen var att de svenska enheterna på plats i Sheberghan ska kunna sprida sin erfarenhet/kunskap och kunna stötta den polisiära utbildningen vid dessa tillfällen.

ANP i Sheberghan har sedan tre månader tillbaka öppnat en skola för grundläggande polisutbildning. Det är ett helt afghanskt initiativ och de har inte fått stöd från någon internationell part. Detta är unikt i Afghanistan och något som stärker vår framtidstro för provinsen.  Den aktuella truppen är under utbildning och kommer, i skrivande stund, om ett par veckor ta sin examen efter sammanlagt 6 veckors utbildning och därefter påbörja sitt polisiära arbete.

 

Vid första utbildningstillfället utbildade den svenska skyttegruppen i sök av person och sök av fordon.  Truppen delades upp på två täter med olika inriktningar. Första täten med Johan och Victor utbildade i personsök. Andra täten följde med Edvard och Tobbe för att utbildas i fordonssök. Entusiasmen hos ANP var hög och studenterna deltog med stor inlevelse i de olika utbildningspassen. Studenterna var till del redan erfarna inom området och kunde dela med sig av sin kunskap. Utbildningen var till för att ANP på ett snabbt sätt skall kunna söka personer eller fordon för att kunna skydda sig själv. Söket innefattar vapen, IED eller konventionell ammunition samt övriga objekt som kan orsaka skada.

Det andra utbildningstillfället avhandlade självförsvar och greppteknik. För att ha en ökad möjlighet att försvara sig vid mer påträngande situationer utbildades det i slag, armbågsslag och spark. Edvard, Tobbe och Fredrik skötte utbildningen med väldigt gott resultat och studenterna var väldigt engagerade och nöjda. Johan, Victor och Johanna instruerade i greppteknik och nedtagning av person. Johanna utgjorde utbildningsstöd till de kvinnliga studenterna, vilket var väldigt uppskattat. Återigen hade en del av studenterna erfarenheter sedan tidigare som kom väl till pass. Relevanta frågor avhandlades och det påvisade intresset från ANP.

Sammanfattningsvis upplevdes utbildningstillfällena som en god insats. Den svenska enheten uppskattade möjligheten att få vara del av polisens utbildning. Den afghanska gästfriheten var väldigt god och det var en fin möjlighet att upprätta nya kontakter.

Hotel Alpha