Under natten mellan tisdag och onsdag attackerades delar av svenska OMLT (operational mentoring liasion team) och afghanska säkerhetsstyrkor. Angriparna besköt den gemensamma patrullbasen i Darzab med finkalibrig eld och raketgevär (RPG) vid ett-tiden, lokal tid.

Läs hela texten på Försvarsmaktens webbplats.