Har nu varit på plats på Camp Marmal i ett par veckor. Efter att ha varit här två gånger tidigare på rekognosering så var inte ”chocken” att kliva av planet så stor. Jag hittar hyggligt bra på basen och är ganska väl påläst när det gäller vem som är vem och vilka olika instanser som svarar för vad.

Vid framkomst var det sedvanlig mottagning vid det svenska NSE:t och det är ganska skönt att bli omhändertagen och slussad till rätt plats på rätt tid och inte behöva fundera så mycket efter en vaknatt inklämd på flyget. Denna gång deltog vi i ”inprocessningen” vid det svensk-finska PRT:t på Camp Northern Light (CNL). Dels i syfte att bli just ”inprocessad” (d.v.s. få information om läget i området, repetition av viktiga moment i utbildningen mm) och dels i syfte att tidigt kunna samverka med några av de befattningshavare vi kommer att samarbeta med inom den svenska kontingenten.

Vi är just nu en handfull personer ur förbandet på plats. Det är jag, kvartermästaren och en grupp sambandsspecialister. Dessutom har vi stöd av personal ur FMLOG som stödjer oss med att ta emot och förbereda mottagandet av all den utrustning som redan kommit och kommer de närmaste veckorna. FMLOG-personalen har en rad olika specialkompetenser men den gemensamma nämnaren är att det är ett rutinerat och skönt gäng som löser de uppgifter som uppstår.

Glada gubbar – JSS och SAE ISAF MEDEVAC i aktion inom materieltjänsten

Tanken är att vi skall förbereda vår ledningsplats, förläggning och hangar för helikoptrarna med tillhörande utrustning innan vår huvudstyrka och helikoptrarna anländer. Vi får mycket gott stöd av tyska, norska och amerikanska förband på plats men även våra svenska kamrater vid NSE utgör ett mycket värdefullt stöd. Dels inom ramen för deras ordinarie uppgifter där de har till uppgift att stötta oss på samma sätt som de övriga svenska förbanden och enheterna i området men också, vilket åtminstone för mig är mycket värdefullt, med tips och råd på vägen om livet och tjänsten på basen.

 

Vår arbetsplats, just nu tillika byggarbetsplats

Vi har redan hunnit motta vårt första besök och det var C INS, General Anders Lindström och ett antal representanter ur främst Försvarsutskottet. Besöket var kort men intensivt och skedde på stående fot utan ”krusiduller”. Jag informerade kort om förbandets förmågor och hur förberedelserna fortskrider. Generalen och riksdagsmännen hade några frågor och önskade oss lycka till.

Internationell samverkan inom sambandstjänsten

 

När jag skriver detta är det sen kväll och mörkret på och omkring basen är kompakt. Jag gick ut och sträckte på benen och tog en nypa luft och insöp lite intryck. Kvällen är varm och dofterna/lukterna är naturligtvis annorlunda än de man är van vid hemifrån. Det är en ganska hög nivå av bakgrundsbrus här på basen. Dels är det naturligtvis flygplan och helikoptrar som startar och landar men också elverk, fordon och annat som brummar. Trots detta, efter en intensiv dag med många möten och uppgifter samt många nya intryck, kommer jag nog somna mycket kort efter att örat nått kudden ikväll också.

/Magnus Carlsson

Chef för SAE ISAF MEDEVAC

Läs mer om Helikopterflottiljen på Försvarsmaktens webbplats.