I helgen genomfördes förbandets anhörigdag. Soldaternas nära och kära bjöds in för att träffa sin soldats kollegor och kamrater och dessutom få möjlighet att se och känna på förbandets och soldaternas personliga utrustning, provåka fordonen samt få mer information om försvarsmaktens anhörigstöd. De anhöriga hade också möjlighet att ställa frågor till förbandsledningen om allt som rör den kommande insatsen och soldaternas vardag.

Trots det ruggiga vädret var det en oerhört lyckad dag och FS 20 vill rikta ett stort tack till alla som närvarade.

- Dagen idag har vi ägnat åt er, våra anhöriga och närmaste, som också är en del av insatsen. Utan ert stöd blir ansträngningarna för oss svårare. Tack för att ni stödjer era nära och kära när de vill göra en insats ledd av Försvarsmakten utomlands, avslutade chefen FS20 överste Michael Nilsson.

Anhörigdagen började med att förbandschefen överste Michael Nilsson hälsade alla välkomna och tackade för det viktiga stöd soldaterna får hemifrån.

Hela förbandet stod uppställda under talet och de anhöriga samlades runtomkring.

Förbandets fana bars av fänrik Anna Persson

Det bjöds på fika och lunch under dagen, något som var uppskattat i det kalla duggregnet.

Alla fick titta på, känna på och framförallt provåka våra fordon. Och det var många anhöriga som visade intresse för personterrängbil 6, även kallad ”Galten” som är ett av de vanligaste fordonen vi använder i Afghanistan.

Det fanns även möjlighet att få ställa frågor om stridsutrustningen och soldaternas vapen.

Swedish Air Unit visade upp en av sina helikoptrar och berättade om sin verksamhet.

Ställföreträdande personalchef kapten Stefan Nilsson, förbandschef överste Michael Nilsson, stabschef och tillika ställföreträdande kontingentschef, överstelöjtnant Peter Nilsson och Public Affairs Officer (PAO) kapten Maria Pålsson informerade om uppgiften i Afghanistan samt hur man kan kommunicera med sin soldat under insatstiden. De svarade även på de anhörigas frågor om bland annat kultur, information och soldatfärdigheter.

Efter en fantastisk dag full av aktiviteter och information var både förbandet och de anhöriga nöjda. Förbandschef Michael Nilsson, omgiven av soldaternas nära och kära, tackade för visat intresse.