Härmed inbjuds anhöriga att deltaga i FS 20 medaljceremoni den 3 juni på Armémuseet.

OBS! Resor till ceremonin för anhöriga bekostas ej av Försvarsmakten utan av den enskilde.

Program i stort:

1300 Samling på Armémuseets gårdsplan för anhöriga

1310 Musikkåren inmarscherar

1315 FS 20 inmarscherar

1320- ca 1430 Ceremoni

1430 Fika FS 20 och anhöriga

1445-1600 Avrustning FS 20 personal

Anmälan om antalet deltagande och ev specialkost skall ske via mail till anhorigtraff_fs20@hotmail.com senast den 1 maj.