Vi startar nu vår anhörigblogg FS20 med ambitionen att bli en levande länk mellan förbandet och alla anhöriga. Bloggen finns nu i en första version och kommer sedan att utvecklas under hela vår insats.

I samband med FS20 anhörigdag på Livgardet i Kungsängen den 14 november kommer vi att  lansera vår blogg och då hoppas vi att det skall finnas fler inlägg och bilder från förbandets utbildningstid. Under tiden så jobbar vi på att samla in berättelser och bilder. Så återkom gärna till vår blogg längre fram.

Det är soldaterna själva som bidrar med texter och bilder från utbildningen i Sverige och senare direkt från insatsen i Afghanistan. Uppdateringar och inlägg kommer att komma med regelbunden oregelbundenhet till en början och sedan mer ofta. I början kan det också ta tid för oss att hantera inkomna kommentarer. Vi hoppas att ni kan ha överseende med detta.

Förutom att soldaterna berättar om sin vardag av egen kraft så kan du som anhörig tipsa din soldat om vad du är nyfiken på att veta mer om.

Vi kommer utöver berättelser från förbandet också att publicera viktig information till anhöriga som till exempel datum för anhörigträffar mm.

Tyvärr så drabbades våra företrädare FS19 av stor sorg och vi sänder dem en tanke. Under nyheter ( i kolumnen till höger)  finns mer information om denna händelse, precis som på förbandet FS19′s egen blogg http://fs19.se/