Kungen inspekterar den svenska styrkan vid ankomst.

Kungen inspekterar den svenska styrkan vid ankomst.