Niklas och Jan på HF stod för grillningen, vilket de gjorde med en guldstjärna i kanten.

Niklas och Jan på HF stod för grillningen, vilket de gjorde med en guldstjärna i kanten.