På torsdagen välte ett svenskt stridsfordon 90 i samband med att enheter ur den svensk-finska styrkan i Afghanistan skulle korsa en flodbädd, en så kalllad wadi.

Läs mer på Försvarsmakten.se