Huvudsyftet med dagens operation var att låta NGO:n överlämna nytt undervisningsmateriel till den lokala skolan, samt att provinsguvernören med sina valda representanter skulle delta i den shura som hölls i byn.

1Eskorten av myndighetspersonal till omradet Vägen mellan provinshuvudstaden Sar-E-Pul och Qareh Khaval har under lång tid bedömts vara en sträcka med hög risk för sammanstöt med motståndare. För de personer som jobbar för de Afghanska myndigheterna har detta varit ett problem då det var tre år sedan de kunnat besöka denna del av det svenska ansvarsområdet i provinsen Sar-E-Pul.

Det svenska kompaniet, Sierra Lima, som är förlagda i Sar-E-Pul, valde att försöka få in de personer som jobbar för regeringen, hälsodepartementet, utbildningsdepartementet, polisen, NDS (säkerhetspolisen) med helikopter.

2Afghanistans framtid samlad i Qareh Khaval Ett antal representanter, inklusive provinsguvernören, samt en skyttegrupp (FAS) från Sierra Lima i Sar-e Pul förstärkta med sjuksköterska, plutonchef, signalist, kompanichef, LNO (samverkansofficer), J-TAC (close air support) och en representant från en samarbetande NGO (projektet kallas CERP [Commanders emergency response project]) transporterades på söndagsförmiddagen i Black Hawk-helikoptrar till byn.

Huvudsyftet med dagens operation var att låta NGO:n överlämna nytt undervisningsmateriel till den lokala skolan, samt att provinsguvernören med sina valda representanter skulle delta i den shura som hölls i byn. Under shuran fick byäldstar och lärare komma till tals och framföra sina önskemål och förväntningar på myndigheterna, men också på oss, Isaf.

Shuran startade och alla deltagare fick komma till tals. En lång dag började. Lång och varm!
Ett antal taktiska förflyttningar gjordes i hettan och ett landskap med överdrivet många och branta höjder. Skolan besöktes och lärarna fick träffa provinsens utbildningsminister och hälsominister, samt guvernören. Lärarna fick dessutom den utbildningsmateriel de önskat och allt delades rättvist mellan pojk- och flickskolan som finns i området. På skolan för pojkar finns ca 300 elever och på skolan för flickor är det ca 200 elever. För att på kort sikt kunna bedriva undervisning i de flesta väder så tilldelades även fyra stycken tält till lärarna. Fram till dags dato har det funnits begränsade möjligheter att kunna genomföra undervisning i den värsta solen eller vid regn- och snöfall.

3Representanter närmast från kameran: provinsguvernören, provinspolischefen, chefen afghanska säkerhetspolisen i Sar-E-Pul Delegationen återvände till shuran där mötet fortsatte över lunchen, som bestod av den Afghanska nationalrätten Palau (ris, kokt fårkött, russin, riven morot) och traditionsenligt inmundigades utan bestick.

När shuran var slut, var alla mycket nöjda med resultatet. Khare Qhaval fick besök av sin provinsguvernör, hälsominister & utbildningsminister. Denna by som inte har kunnat besökas av representanterna på över tre år! Dessutom fick skolan i byn ett välbehövligt tillskott av nytt utbildningsmateriel och förmågan att kunna bedriva undervisning även under årets nederbördsrikare dagar.  

4Befintliga utrymmen utav varierande kvalitet, inte anpassat för mängden barn (bild nr 4-8) En väl utförd operation och ett tydligt bevis på att vi faktiskt GÖR skillnad! Isaf är, än så länge, en förutsättning för att officiella myndighetspersoner skall kunna/våga utföra denna del av sitt arbete. På lång sikt är tanken att de personer som representerar folket skall ha rörelsefrihet även ute i de avlägsna delarna av sin provins.

/text: Fredrik Silvtegen, Tactical Nurse 3rd Rifle Coy

Bilder: CO 3rd Rifle Coy, Mj Jesper

5Befintliga utrymmen utav varierande kvalitet, inte anpassat för mängden barn 6Befintliga utrymmen utav varierande kvalitet, inte anpassat för mängden barn 7Nya skolan som påbörjades för ca 2 ar sen. Bygget avbrutet pga forsamrat sakerhetslage for den NGO som kontrakterades for arbetet. 8Representanter ur respektive enhet fran vanster CO SL, chef utbildningsdepartementet, chef halsodepartementet, CERP-representant och sist men inte minst en byinvanare.