Storslagen Vy 1

De senaste två veckorna har varit fortsatt mycket innehållsrika för oss här på Camp Marmal även om antalet MEDEVAC-uppdrag varit få. Vi har genomfört ett uppdrag till Kunduz och ett uppdrag till Meymaneh i perioden. Utöver detta har vi fortsatt genomfört träning syftande till att nå än längre avseende våra förmågor, bland annat avseende uppträdande i mörker och samövning med markförband i området. Vidare har vi fortsatt utvecklat samarbetsformerna med främst våra tyska och amerikanska helikopterkollegor.

Vi har också fått lära oss mer om väderförhållandena och de mycket snabba skiftena som kan ske, inklusive svårigheterna att prognostisera dessa. Vid ett av våra MEDEVAC-uppdrag fick detta till följd att vi fick avbryta uppdraget och att besättningarna fick tillbringa en natt i Kunduz. Den oplanerade övernattningen hade ingen negativ påverkan för de patienter vi skulle transportera.

Dramatiska landskap 2 Vi har i perioden också bytt ut en del av personalen. Våra rutiner för personalbyten fungerar i allt väsentlighet väl, även om det självklart kostar en hel del kraft att på begränsad tid få ny personal redo att ta över efter sina företrädare. De senaste veckorna har vi skiftat sjukvårdspersonal, ledningssystempersonal, piloter och uppdragsspecialister.

Vi får alltjämt stor uppmärksamhet här i området och på basen. Dels i samband med att vi löser uppdrag men också när vi tvingats anmäla begränsningar. Vi upplever dock inga negativa tongångar utan vi möts av erbjudanden om hjälp och frågor om vi behöver stöd i någon form för att snabbt bli ”på” igen. Vi tolkar detta som ett tydligt tecken på att våra förmågor är efterfrågade och att vi gjort ett bra jobb hittills även om vi alltjämt inte nått vår fulla kapacitet. Vidare är besöksfrekvensen alltjämt hög. Det mest prominenta besöket denna vecka utgjordes av den tyske Generalläkaren, Genlt Dr Kurt-Bernhard Nakath, med följe. Vi fick utöver äran att bli besökta av honom även emotta en sköld i samband med besöket.

Det är inte bara inom förbandet vi känner att rutinerna börjar komma på plats. Vi finner också att stödet hemifrån börjar finna sina former. Vi har många kontaktytor på hemmaplan där det finns många som stödjer oss med hårt arbete och uppoffringar på avstånd. Detta stöd är i många avseenden avgörande för att vi skall lyckas i vår uppgift här i insatsområdet. Tack skall ni ha!

Kullar i sandlandet 3 Många av er har säkert läst i andra informationskanaler att Camp Marmal utsattes för en raketattack under veckan. Detta var givetvis omskakande och utgör en tydlig påminnelse om att hotet finns trots att miljön för de av oss i förbandet som i huvudsak löser vår uppgift innanför murarna upplevs relativt sett trygg. Denna gång skadades lyckligtvis varken personal eller materiel.

Jag höll nästan på att glömma… Vädret då. Vi har nu fått smaka på temperaturer kring + 40 grader varmt och det lovas än varmare väder under förestående helg.

 /Magnus Carlsson

C SAE ISAF MEDEVAC