Ammunitions- och vapensökande hundar är nu en permanent del av insatsen i Afghanistan. De förstärker förmågan att hantera hotet från hemmagjorda bomber, så kallade IED:er (Improvised Explosive Device).

Läs hela artikeln på Försvarsmaktens webbplats.