Nu har OMLT första bigaden genomfört byte av chef. Avgående chefen, Öv Nytröen (NORGE), avlöstes av Öv Eksell (SWE).

Ceremonin genomfördes i strålande vårväder på första brigadens uppställningsplats i Camp Faryab i Meymaneh.

Vid ceremonin deltog chefer ur C.1BDE, PRT MME, NOR NCC, C US enheter i området, chefer och ämbetsmän från de lokala samverkans- och polisorganisationerna. Soldater, NCO:s och officerare ur första brigaden, stod för det största deltagandet. Både avgående och pågående chef, framhöll vikten av att OMLT finns med våra Afghanska kollegor, och stödjer dem i deras strävan att bilda Afghanistans nya armé. ANA är en viktig del i att Afghanistan skall kunna bli en suverän stat.

Chefen första brigaden, tackade avgående OMLT för väl genomfört arbete, och önskade pågående OMLT välkomna.

Senior mentor ur OMLT 209.kåren, Öv Sandartz (GER), gav därefter order om att byta chefer. Efter ceremonin, avåts gemensam lunch med gäster, ANA och OMLT.