Du som är anhörig till någon av soldaterna i FS 20 är välkommen på förbandets anhörigträffar. Under vår insats kommer vi att hålla träffar vid två olika tillfällen, en i början av insatsen och ytterligare en mot slutet av tjänstgöringsperioden.

Anhörig är du som har en relation, genom släkt och/eller vänskap, med någon som ingår i vårt förband FS20.

Den första anhörigträffen genomförs i början av januari när vi varit på plats i Afghanistan i drygt en månad.

På fyra orter i Sverige får du möjlighet att träffa vår ställföreträdande personalchef Stefan Nilsson och kontingentspastorn Daniel Breimert.

Vid anhörigträffarna får du information från insatsområdet och naturligtvis möjlighet att ställa frågor. Vi bjuder på fika. Försvarsmakten ersätter inte kostnader för resor och boende i samband med anhörigträffar.

Tid och plats samt information om hur du anmäler dig beskrivs här nedanför.

Tack för det stöd ni som anhöriga ger oss och våra soldater. Ert stöd betyder mycket för att vi ska kunna hålla fokus på vår uppgift och göra ett bra jobb.

Hjärtligt välkomna! 

Överste Michael Nilsson

Chef för FS 20

  

Anhörigträffarna genomförs på följande platser och tider:

Tid: Fredag 7 januari kl. 1400-1600 och 1800-2000
Plats: Södra skånska regementet P7, Revinge

(OBS ang tillfällena på Revinge: Man får gå på vilket pass man vill men vi önskar att  anhöriga till soldater på skyttkompanierna helst anmäler sig till det pass som börjar kl 1800. Naturligtivs görs detta i den mån det är möjligt. Det är för att vi ska kunna ge er så riktad information som möjligt.)

Tid: Lördag 8 januari kl 1400-1600
Plats: Skaraborgs regemente P4, Skövde

Tid: Söndag 9 januari kl 1400-1600
Plats: MHS Karlberg, Stockholm

Tid: Måndag 10 januari kl.1900-2100
Plats: Totalförsvarets skyddscentrum, SkyddC, Umeå  

Anmälan:

Hjälp oss att ta emot alla anhöriga på bästa sätt genom att mejla uppgifter till nedanstående adress:

Mejl till:  anhorigtraff_fs20@hotmail.com

Denna anmälan måste vara oss till handa senast 15 december 2010.

I din anmälan anger du följande information så att vi kan planera träffarna på bästa sätt.

1.  Ange vilken anhörigträff Du/Ni kommer till, antal personer (vuxna+barn).

2. Namn och befattningsnummer på den person som Du/Ni  har anknytning till i Afghanistan.

3. Namn på Dig/Er som kommer till Anhörigträffen.

4. Ange ev specialkost/allergi.

5. Anmälan måste vara oss tillhanda senast: 15 december 2010.

Läs mer om Försvarsmaktens stöd till anhöriga