vapenv%c3%a5rd-efter-genomf%c3%b6rt-uppdrag-small

Mer än en månad efter starten, är nu operation WAHADAT avslutad. Operationen genomfördes i ett område som är känt för sitt hårdnackade motstånd mot all inflytelse från regeringen.

1.brigaden ANA, har haft ledartröjan från början, från planering till genomförande. Detta har varit den största och mest komplexa operation som brigaden har genomfört sedan den skapades för sju år sedan. Polisen och underrätteletjänsten är också aktiva i hela processen.

Genomförandet, med partnering från både PRT Mazar-e Sharif  (PRT MES) och PRT Meymaneh (PRT MME), har gett eko över hela landet.  Med inga egna förluster i strid, mot mer än tvåhundra ”insurgents” (upprorsmän) som antingen valt att gå med i reintegrationsprocessen,  flytt eller orsakats förluster, visar det att ANA har kommit en god bit på vägen mot en väl fungerande armé. Samtidigt har man gjort stora fynd av ammunition och minor.

Trots oländig och ibland väglös terräng, har soldaterna löst sina uppgifter på ett mycket bra sätt. Transportsätten har varierat, från bil till fots, eller även till häst! Ibland är det faktiskt det enda vettiga sättet att förflytta sig i bergig och väglös terräng. Bitvis har höjden varit över 2000m.ö.h., vilket ställer sina speciella krav på fysisk uthållighet.

Från både PRT MES och MME, har det funnits liaison teams på plats hos ANA hela tiden, vilket har upplevts som mycket positivt av 1.brigaden. Även FPC från RC N har funnits på plats över tiden. För OMLT:s del, har vi haft förmånen att delta i både planering och genom förande, vilket är mycket positivt.  Arbetsuppgifterna skifta, med allt från planering och genomförande, till posttjänst och radiopassning. Eftersom vi är ett litet team, hjälper vi varandra med alla uppgifter.

Våra Afghanska kollegor uppskattar mycket att vi ställer upp på deras valspråk, ”skuldra vid skuldra”. I sin tur ger det också att de visar oss stort förtroende och uppskattning.  Här inser man verkligen värdet av att ha med sig en ryggsäck av bred och bra utbildning, parat med erfarenhet och tålamod!  Genvägar fungerar inte.

Efter operationen återstår att samla på sig erfarenheter, och dra nytta av positiva upplevelser, rätta till brister och svagheter.

Major Lars.