Försvarsminister Sten Tolgfors

Försvarsminister Sten Tolgfors

Försvarsminister Sten Tolgfors och Arméinspektören generalmajor Berndt Grundevik besökte FS 20 under den avslutande utbildningsveckan.

I ett tal till förbandet tackade försvarsministern soldaterna för deras kommande insats och viljan att göra skillnad.

 - Jag vill rikta min djupaste uppskattning och respekt till er för ert stora mod. Jag vet att Sverige gör skillnad i Afghanistan för det har jag sett med egna ögon under mina besök i insatsområdet.

Förbandschef Michael Nilsson tog emot försvarsminister Sten Tolgfors på Livgardet och efter ett inledande möte träffade försvarsministern också förbandets förtroendemän. Tolgfors berättade om sin syn på Afghanistaninsatsen och förtroendemännen fick möjlighet att ställa frågor kring insatsens framtid och kommande beslut kring utrustning och sjukvårdsresurser. 

Chefen FS20 överste Michael Nilsson tar emot försvarsministern.

Chefen FS20 överste Michael Nilsson tar emot försvarsministern.

Försvarsministern kunde med sina svar ge en klar bild av viljan att förbättra förutsättningarna för den svenska styrkan i Afghanistan.

 - Vi kommer att utöka den svenska ISAF-insatsen under nästa år, bland annat med fler helikoptrar för medicinsk evakuering, berättade Tolgfors under mötet.

Positiv utbildningsrapport
Arméinspektören generalmajor Berndt Grundevik uttryckte att han var nöjd med de rapporter han fått från förbandet FS20:s utbildningsperiod och att han kände sig trygg med förbandets utbildningsstatus.

 - Vi ska göra allt vi kan här hemma för att ge förbandet de bästa förutsättningarna att lösa sina uppgifter på plats i Afghanistan, sade Berndt Grundevik.

Chefen FS20 tillsammans med arméinspektören generalmajor Berndt Grundevik.
Chefen FS20 tillsammans med arméinspektören generalmajor Berndt Grundevik.

 Arméinspektören underströk att förbandet har både bra utbildning och utrustning för att lösa uppgifterna. Men han poängterade också att det hela tiden måste ske kontinuerliga förbättringar för att vi ska kunna leverera resultat för den afghanska befolkningen och på sikt lämna över ansvaret till de afghanska säkerhetsstyrkorna.

 Han tryckte dessutom på att skydd och säkerhet är en kombination av utrustning och eget uppträdande. Det är inte bara tjockare pansarplåt som löser uppgiften utan det är utrustningen i kombination med bra underrättelser, bra taktik och förståelse för situationen som är det bästa skyddet sade han.

Arméinspektören mötte förtroendemän

Efter sin presentation möttes Arméinspektören av engagerade förtroendemän ur förbandet.

 - Det är viktigt att jag tar mig tid att prata med förtroendemännen. De har en central roll när de företräder sina soldater i stort som smått. Det är ett sundhetstecken att de vill prata med mig och ställa frågor. På så vis hoppas jag också att de kan förklara besluten från högre chef för soldaterna på ett bra sätt.

Arméinspektören lyssnade på förtroendemännens synpunkter och svarade på frågor.

Arméinspektören lyssnade på förtroendemännens synpunkter och svarade på frågor.