Här kan anhöriga och andra intresserade följa vår vardag inom utlandsstyrkan.
Bloggen produceras av soldaterna själva, från utbildningen i Sverige och senare direkt från Afghanistan.