Det är inte bara militär personal på plats som är engagerade i de insatser som Försvarsmakten genomför runt om i världen. Engagemanget omfattar också de anhöriga som bidrar med föräldrar, barn, partners eller andra familjemedlemmar. Nu ska dessas möjlighet att få svar på frågeställningar och hantera egna funderingar och eventuell oro förbättras.

Läs hela artikeln på Försvarsmaktens hemsida