Det är inte bara militär personal på plats som är engagerade i de insatser som Försvarsmakten genomför. Engagemanget omfattar också alla anhöriga därhemma. Att kontakten mellan anhöriga och soldater fungerar bra minskar oron både för anhöriga och för personalen som tjänstgör utomlands. Vi vill bidra till att kommunikationen blir så enkel som möjligt och att varken soldater eller anhöriga utsätts för risker.

Vi vet att det finns många frågor och funderingar kring säkerheten när våra soldater är i kontakt med sina anhöriga från insatsområdet. Därför publicerar vi några enkla råd om säkerhet och sociala nätverk samt om telefoni.

Vi hoppas på detta sätt stödja Försvarsmaktspersonal i utlandstjänst i Afghanistan och deras anhöriga. Råden är allmängiltiga och utgår från sunt förnuft. En del hänvisar till hur man hanterar sekretessbelagda uppgifter.

Vi hoppas att alla våra nära och kära därhemma ska kunna ha löpande kontakt med sina soldater så ofta som läget och arbetsuppgifterna i insatsområdet tillåter. Men var medveten om att soldater i perioder inte kommer ha möjlighet att höra av sig till anhöriga även om de har privata mobiltelefoner, detta på grund av pågående operationer.

Peter von Zeipel
Säkerhetschef FS20

Här är några allmänna saker för anhöriga och soldater att tänka på.

Ha som utgångspunkt att du alltid tänker efter innan du lägger ut information på internet eller pratar om saker på telefon (tal och sms). Information kan bli offentlig utan att det är meningen. Detta på grund av felaktiga inställningar, attacker från hackers eller för att användarinformation delas mellan företag. Tänk på att information som lagts ut på internet alltid kommer att finnas kvar på nätet.

Information:

 • Publicera inte uppgifter som kan påverka pågående eller kommande operationer, t ex information om tider, platser, beväpning och skydd eller om begränsningar i vår förmåga.
 • Avslöja inte tidpunkter och omfattning av rotation eller leave och vilken personal det gäller.
 • Undvik att lägga ut kontaktinformation eller andra uppgifter som kan identifiera dig, dina anhöriga eller kolleger.
 • Berätta inte för andra vilka sekretessbelagda uppgifter du arbetar med eller har tillgång till.
 • Publicera aldrig sekretessbelagd information i sociala nätverk och prata inte om det på telefon oavsett om det är fast telefoni eller mobiltelefoni.

Telefoni:

 • Det säkraste sättet för soldater i utlandstjänst att ringa hem är via fasta telefoner på campen där de bor. För personalens och anhörigas bästa rekommenderar vi att dessa telefoner används. Genom att göra så går det inte att spåra avsändare och mottagare.
 • Om man väljer att medföra egen mobiltelefon till insatsområdet och vill använda den för att ha kontakt med sina anhöriga så rekommenderas att soldaterna använder oregistrerade mobiltelefoner och oregistrerade lokala kontatkort.
 • För att ytterligare försvåra möjligheten att från insatsområdet spåra samtal kan man som anhörig också välja att använda en oregistrerade mobiltelefon och ett oregistrerat kontantkort.

Säkerhetsinställningar för sociala nätverk:

 • Kontrollera, och ändra vid behov, säkerhetsinställningarna i de sociala nätverk du deltar i så att du verkligen är skyddad på det sätt du önskar.

IT-säkerhet:

 • Tänk på att använda olika lösenord i sociala nätverk och i din privata e-post.
 • Använd starka lösenord som är svåra att knäcka.
 • Var försiktig med länkar och nedladdningsbara filer på sociala nätverk.
 • Se till att din dators operativsystem och antivirusprogram har de senaste säkerhetsuppdateringarna.

Om personal i utlandstjänst eller deras anhöriga blir kontaktade eller utsatta för hot genom sociala nätverk, e-post,  bloggar eller telefon ska närmaste chef, säkerhetschefen på förbandet eller Militära Underrättelse- och säkerhetstjänsten, MUST, kontaktas. I Sverige kan personal och anhöriga kontakta vakthavande befäl på Armétaktisk Stab på telefon 08 – 788 99 91.

Källa: MUST