Under snart tre månaders tid har soldaterna vid det förband som ska tjänstgöra i Afghanistan från och med december i år tränat sina färdigheter. Soldaterna i förbandet, FS 20, har utvecklat sina militära färdigheter och sin mentala beredskap inför det stundande uppdraget.

Läs hela artikeln på Försvarsmaktens hemsida