05.00 går revelj för de svenska soldaterna tillhörande OMLT. Dagens uppgift består i att i samverkan med delar av ANSF (de afghanska säkerhetsstyrkorna) genomföra en operation i närheten av byn Feysabad i provinsen Jowzjan där efterspanade ledare för det väpnadet motståndet håller till.

Byn är bestämd på förhand, OMLT soldaterna och ANA (Afghan National Army) framrycker tillsammans och snart ansluter även styrkor från den lokala polisen.

Operationen inleds med att en cordon slås runt byn, det vill säga att förbandet spärrar av möjligheter att ta sig ut eller in i området. Därefter inleds eftersök av de efterspanade i de omringade husen.

Slutligen hittar ANSF (Afghan national security forces) rätt personer, och dessa tas med till förhör.

Efter insatsen genomförs en gemensam utvärdering, under ledning av en OMLT officer, och förslag till förbättringar delges varandra.

/ OMLT Kandak

Polisstationen i Feysabad