Efter flytten till vår nya fina camp, CAMP MONITOR, har aktiviteten sjudit nästan dygnet runt. En av uppgifterna har varit att kontrollskjuta våra vapen för att se så inget har hänt under transporten från Sverige.

Eftersom samarbetet mellan ISAF och de afghanska säkerhetsstyrkorna (ANSF) är så bra som de är så har vi möjlighet att låna både skjutfält och skjutbana av dem. Skjutfältet är stort och ger fina möjligheter till att öva.

Kontrollskjutningen av vapnen fungerade mycket väl, och skyttarna visade att allt övande hemma i Sverige verkligen har gett resultat.

Kontrollskjutning av vapen

Man har börjat installera sig i sina bostadscontainrar och satt sin egen prägel på en från början väldigt standardiserad inredning. Det viktigaste fungerar och vardagen rullar på med allt vad den innebär för de olika enheterna.

/ 2:a skyttekompaniet