Lägesrapport från chefen för den nationella stödenheten.

Lägesrapport från chefen för den nationella stödenheten.