Besök hos samverkansteamet på den afghanska brigadstaben som ledde operation i vårt ansvarsområde.

Besök hos samverkansteamet på den afghanska brigadstaben som ledde operation i vårt ansvarsområde.