Samverkan med den afghanska polisen och armén i Sar-e Pul.

Samverkan med den afghanska polisen och armén i Sar-e Pul.