Läget vid NSE (National Support Element)

NSE är den del av den svenska kontingenten som ansvarar för det bakre underhållet och är ”livlinan” hem till Sverige. Vi består av olika specialister organiserade på en stab, en verkstad och ett förråd. Staben hanterar det svenska logistikstödet och redovisningen av materielen, campärenden, transporterna till och från Sverige av gods och personal samt ekonomi och post. Reparationstroppen svarar för alla större reparationer av fordon, vapen, sambandsmateriel m.m. Dessutom ingår det en hjulfordonsbärgningsgrupp. Förrådsgruppen hanterar all extra materiel, drivmedel och ammunition.

En del av personalen på NSE påbörjade sin utbildning redan i mitten av maj. Under hösten har vi sedan haft ett antal inryckningar och genomfört olika fack­utbildningar. Förutom på Livgardet i Kungsängen har vi haft personal på utbildning i Uppsala, Karlstad, Skövde, Halmstad Göteborg och Enköping. Det var i slutet av september som alla i NSE samlades på Livgardet för att påbörja den gemensamma förbands­utbildningen, dvs vapentjänst och strid. Syftet med utbildning är att vi ska få en hög personlig färdighet i självskydd och att kunna hantera både vår personliga utrustning och den gemensamma gruppmaterielen. Först då kan vi fungera som ett förband. Förbandsutbildningen avslutas i Marma, mellan Uppsala och Gävle, med ytterligare tillämpningsmoment inkl skarp­skjutningar både i dagsljus och i mörker. Detta är väldigt viktigt för vårt förtroende både för oss själva och för våra kamrater i förbandet.

Jag som chef för NSE kan med glädje notera att vi har nått ett gott utbildnings­resultat. Förbandet är efter en noggrann rekrytering sammansatt av en stor blandning av personal från Skåne till Norrbotten. Vi har både män och kvinnor, försvarsmaktsanställda (både officerare och civila) och privatanställda, unga och lite äldre, de som gör sin första mission och de som har gjort många. Vi har en medelålder på ca 39 år och har i snitt gjort 1,5 mission. Alla har med sig en stor kompetens som vi nu kombinerar med en mycket bra utbildning. Detta tillsammans med en god stämning, vilja och motivation gör att jag känner ett mycket stort förtroende för personalen och vår förmåga att lösa våra uppgifter.

Efter den avslutande förbandsutbildningen väntar en veckas välbehövlig ledighet. Därefter är det bara tre veckor kvar för att knyta ihop säcken innan vi börjar rotera ned med de första i slutet av november. Då väntar allvaret när FS 20 tar över ansvaret och vi snart därefter firar jul i en annorlunda miljö.

Utöver detta är det mycket viktigt att alla har ett bra stöd av sina anhöriga. Ni är kanske den viktigaste komponenten för att vi alla ska kunna göra ett bra jobb under stundtals svåra förhållanden. Ni gör faktiskt också en mission, för utan er medverkan och stöd står vi oss slätt. Det är skönt att känna det stödet i ryggen, både för mig och för alla andra inom NSE.

Väl mött på Anhörigdagen!

Jerker Westdahl

Överstelöjtnant och chef för NSE FS20