Soldathemmen vid Berga, Enköping och Livgardet medverkar vid anhörigträffen på Karberg med aktiviteter för barn i alla åldrar. Barnskötare kommer också att finnas på plats.

Dessutom kommer vi att informera om Soldathemsförbundets och de lokala soldathemmens stödåtgärder för anhöriga till soldater i utlandstjänst.

Tid: Söndag 9 januari kl 1400-1600
Plats: MHS Karlberg, Stockholm

Mer information om anhörigträffarna.

/Soldathemsförbundet