Det svenska NSE:t (National Support Element) arbetar på den svenska campen Birka, som ligger inne på den norska campen Nidaros. Nidaros ligger i sin tur på den stora tyska campen, Marmal.

Campen är ganska ny och det har hittills inte funnits någon flaggstång med den svenska flaggan på Camp Birka, därför tyckte NSE:t att det var dags att ändra på det. Några dagar före Julafton bestämde Chefen för NSE:t att vi skulle montera upp en flaggstång utanför stabsarbetsplatsen. Under byggledare Stefan Dalkvists kommando monterades flaggstången upp. Det krävdes bl.a. ett vattenpass och en dos tålamod för att få bottenplattan att ligga plant emot backen då marken lutar en hel del.

/NSE

När flaggstången väl var på plats kunde vi äntligen premiärhissa den svenska flaggan.