Ledningsfordonet, en pansarterrängbil 203.

Ledningsfordonet, en pansarterrängbil 203.