Kim, Nille och Björn i ledningscontainern.

Kim, Nille och Björn i ledningscontainern.