Tomas och Sven-Ola inuti en Pansarterrängbil ”Patria” (Patgb 203).

Tomas och Sven-Ola inuti en Pansarterrängbil ”Patria” (Patgb 203).