Andreas och Emil är chef över Specrepgruppen respektive Hjulfordonsgruppen.

Andreas och Emil är chef över Specrepgruppen respektive Hjulfordonsgruppen.