Del av NSE:t ute på fot-patrull.

Del av NSE:t ute på fot-patrull.