Jerker ute på NOOR-patrull.

Jerker ute på NOOR-patrull.