Under de senaste veckorna har 2:a och 3:e skyttekompaniet samt en del av sjukvårdsplutonen varit på Gotland och övat skarpskjutning.

2:a skyttekompaniet har tillsammans med en sjukvårdsgrupp övat strid, från enskild soldats personliga färdighet till att lösa en uppgift med hela kompaniet. De första dagarna övade kompaniledningen, trossplutonen samt sjukvårdsgruppen olika sätt att ta sig ur ett eldöverfall. Samtidigt övade skytteplutonen strid med fordon och att skjuta med tung kulspruta.

Vädrets makter var inte med kompaniet de första dagarna då det regnade mer eller mindre oavbrutet. Trots detta hölls stridsvärdet uppe och övningarna genomfördes på ett bra sätt, tack vare goda prestationer från flera övningsledare.

Senare under veckan tittade solen fram och gjorde vistelsen på ön klart roligare. Kompaniledningen, trossplutonen och sjukvårdsgruppen fortsatte att öva strid med allt större enheter och under torsdagen och fredagen genomfördes övningarna med plutons storlek där sjukvårdsgruppen fick jobba hårt med att öva på omhändertagande av skadade soldater.

Skytteplutonen fortsatte öva strid från fordon och övningarnas svårighet ökade med tiden. Plutonen har haft gott utfall och övat mot sina tänkta huvuduppgifter. De olika skyttegrupperna i plutonen har samövat och utvecklats under veckan. Trossplutonen övade under söndagen på de åtgärder som vidtas när ett fordon går på en hemmagjord bomb en sk. Improvised Explosive Device (IED).

På måndagen var det äntligen dags för samtliga delar av förbandet att lösa en uppgift gemensamt. Kompaniledningen hade fullt upp när olika enheter i övningsmomentet övade strid på olika ställen. Samtliga chefer på olika nivåer fick tänka till och fatta snabba beslut för att leda sina enheter på bästa sätt. Uppgiften löstes på ett mycket bra sätt och stämningen var på topp.

Soldaterna har efter övningarna fått ett större förtroende för den materiel som finns, sina kamrater och chefer, samt att de sistnämnda har sett sina enheter lösa uppgifterna på ett tillfredsställande sätt.

Alla övningar har under veckan genomförts först i dagsljus och sedan i mörker för att förbandet ska kunna verka över tiden och inte vara beroende av ljuset. Personal på förbandet har även fått öva på att leda in flygunderstöd.

De sista dagarna på ön har enligt gängse rutin inneburit vård av all materiel innan förbandet rullar tillbaka mot Livgardet. Där kommer förberedelserna för anhörigdagen att påbörjas och samtliga vid 2:a skyttekompaniet vill hälsa alla anhöriga hjärtligt välkomna till denna dag!