Anhörig är du som har en relation, genom släkt och/eller vänskap, med någon som ingår i vårt förband FS20.

Den första anhörigträffen genomfördes i början av januari när vi varit på plats i Afghanistan i drygt en månad.

På fyra orter i Sverige får du möjlighet att träffa vår personalchef Lars-Göran Persson och welfare officer Denise Zhan.

Vid anhörigträffarna får du information från insatsområdet och vad vi har åstadkommit under vår period samt information om hur det är att komma hem efter missionen/ att få hem den anhörige igen och naturligtvis finns det möjlighet att ställa frågor. Vid detta tillfälle kommer även Försvarsmaktens anhörigstöd, soldathemsförbundet och fredsbaskrarna att bjudas in för att ge information om deras verksamhet Vi bjuder på fika. Försvarsmakten ersätter inte kostnader för resor och boende i samband med anhörigträffar.

Tid och plats samt information om hur du anmäler dig beskrivs här nedanför.

Tack för det stöd ni som anhöriga ger oss och våra soldater. Ert stöd betyder mycket för att vi ska kunna hålla fokus på vår uppgift och göra ett bra jobb.

Hjärtligt välkomna!

Överste Michael Nilsson

Chef för FS 20

Anhörigträffarna genomförs på följande platser och tider:

Tid: Fredag 15 april kl 1900-2100
Plats: MHS Karlberg, Stockholm

Tid: Lördag 16 april kl.1400-1600
Plats: Totalförsvarets skyddscentrum, SkyddC, Umeå

Tid: Söndag 17 april kl 1400-1600
Plats: Soldathemmet, Skövde

Tid: Måndag 18 april kl. 1900-2100
Plats: Södra skånska regementet P7, Revinge

Tid: Tisdag 19 april kl. 1900-2100
Plats: Södra skånska regementet P7, Revinge

(OBS ang tillfällena på Revinge: Man får gå på vilket pass man vill men vi önskar att  anhöriga till soldater på skyttkompanierna helst anmäler sig till måndagen 18/4, detta för att vi skall få en så jämn fördelning som möjligt mellan dagarna. Naturligtvis görs detta i den mån det är möjligt.)

Anmälan:

Hjälp oss att ta emot alla anhöriga på bästa sätt genom att mejla uppgifter till nedanstående adress:

Mejl till:  anhorigtraff_fs20@hotmail.com

Denna anmälan måste vara oss till handa senast 25 mars 2011.

I din anmälan anger du följande information så att vi kan planera träffarna på bästa sätt.

1.  Ange vilken anhörigträff Du/Ni kommer till, antal personer (vuxna+barn).

2. Namn och befattningsnummer på den person som Du/Ni  har anknytning till i Afghanistan.

3. Namn på Dig/Er som kommer till Anhörigträffen.

4. Ange ev specialkost/allergi.

5. Anmälan måste vara oss tillhanda senast: 25 mars 2011.

Läs mer om Försvarsmaktens stöd till anhöriga