Läs hela artikeln på Forsvarsmakten.se

En svensk enhet attackerades vid två tillfällen med finkalibrig eld under fredagen. Båda attackerna ägde rum i de västra delarna av det svenska ansvarsområdet.

/…/

Enheten klarade sig utan skador på personal och materiel och verksamheten fortsätter som planerat.