FS20 – Utlandsstyrkan i Afghanistan

En anhörigblogg för FS20

Bläddra bland inlägg publicerade i oktober, 2010

Under de senaste veckorna har 2:a och 3:e skyttekompaniet samt en del av sjukvårdsplutonen varit på Gotland och övat skarpskjutning.

2:a skyttekompaniet har tillsammans med en sjukvårdsgrupp övat strid, från enskild soldats personliga färdighet till att lösa en uppgift med hela kompaniet. De första dagarna övade kompaniledningen, trossplutonen samt sjukvårdsgruppen olika sätt att ta sig ur ett eldöverfall. Samtidigt övade skytteplutonen strid med fordon och att skjuta med tung kulspruta.

Vädrets makter var inte med kompaniet de första dagarna då det regnade mer eller mindre oavbrutet. Trots detta hölls stridsvärdet uppe och övningarna genomfördes på ett bra sätt, tack vare goda prestationer från flera övningsledare.

Senare under veckan tittade solen fram och gjorde vistelsen på ön klart roligare. Kompaniledningen, trossplutonen och sjukvårdsgruppen fortsatte att öva strid med allt större enheter och under torsdagen och fredagen genomfördes övningarna med plutons storlek där sjukvårdsgruppen fick jobba hårt med att öva på omhändertagande av skadade soldater.

Skytteplutonen fortsatte öva strid från fordon och övningarnas svårighet ökade med tiden. Plutonen har haft gott utfall och övat mot sina tänkta huvuduppgifter. De olika skyttegrupperna i plutonen har samövat och utvecklats under veckan. Trossplutonen övade under söndagen på de åtgärder som vidtas när ett fordon går på en hemmagjord bomb en sk. Improvised Explosive Device (IED).

På måndagen var det äntligen dags för samtliga delar av förbandet att lösa en uppgift gemensamt. Kompaniledningen hade fullt upp när olika enheter i övningsmomentet övade strid på olika ställen. Samtliga chefer på olika nivåer fick tänka till och fatta snabba beslut för att leda sina enheter på bästa sätt. Uppgiften löstes på ett mycket bra sätt och stämningen var på topp.

Soldaterna har efter övningarna fått ett större förtroende för den materiel som finns, sina kamrater och chefer, samt att de sistnämnda har sett sina enheter lösa uppgifterna på ett tillfredsställande sätt.

Alla övningar har under veckan genomförts först i dagsljus och sedan i mörker för att förbandet ska kunna verka över tiden och inte vara beroende av ljuset. Personal på förbandet har även fått öva på att leda in flygunderstöd.

De sista dagarna på ön har enligt gängse rutin inneburit vård av all materiel innan förbandet rullar tillbaka mot Livgardet. Där kommer förberedelserna för anhörigdagen att påbörjas och samtliga vid 2:a skyttekompaniet vill hälsa alla anhöriga hjärtligt välkomna till denna dag!

På måndagen träffade chefen FS 20, överste Michael Nilsson, representanter för media vid  andra och tredje skyttekompaniets övningar på Tofta skjutfält.

Chefen FS 20, överste Michael Nilsson, intervjuas vid en pressträff på Gotland.

Intresset var stort för andra skyttekompaniet och deras verksamhet.

Soldaterna får instruktioner inför ett skarpskjutningsmoment.

Under övningen användes bland annat Personterrängbil 6, som ibland kallas för RG32 eller Galt.

Bild från Tofta skjutfält på Gotland.

Läget vid NSE (National Support Element)

NSE är den del av den svenska kontingenten som ansvarar för det bakre underhållet och är ”livlinan” hem till Sverige. Vi består av olika specialister organiserade på en stab, en verkstad och ett förråd. Staben hanterar det svenska logistikstödet och redovisningen av materielen, campärenden, transporterna till och från Sverige av gods och personal samt ekonomi och post. Reparationstroppen svarar för alla större reparationer av fordon, vapen, sambandsmateriel m.m. Dessutom ingår det en hjulfordonsbärgningsgrupp. Förrådsgruppen hanterar all extra materiel, drivmedel och ammunition.

En del av personalen på NSE påbörjade sin utbildning redan i mitten av maj. Under hösten har vi sedan haft ett antal inryckningar och genomfört olika fack­utbildningar. Förutom på Livgardet i Kungsängen har vi haft personal på utbildning i Uppsala, Karlstad, Skövde, Halmstad Göteborg och Enköping. Det var i slutet av september som alla i NSE samlades på Livgardet för att påbörja den gemensamma förbands­utbildningen, dvs vapentjänst och strid. Syftet med utbildning är att vi ska få en hög personlig färdighet i självskydd och att kunna hantera både vår personliga utrustning och den gemensamma gruppmaterielen. Först då kan vi fungera som ett förband. Förbandsutbildningen avslutas i Marma, mellan Uppsala och Gävle, med ytterligare tillämpningsmoment inkl skarp­skjutningar både i dagsljus och i mörker. Detta är väldigt viktigt för vårt förtroende både för oss själva och för våra kamrater i förbandet.

Jag som chef för NSE kan med glädje notera att vi har nått ett gott utbildnings­resultat. Förbandet är efter en noggrann rekrytering sammansatt av en stor blandning av personal från Skåne till Norrbotten. Vi har både män och kvinnor, försvarsmaktsanställda (både officerare och civila) och privatanställda, unga och lite äldre, de som gör sin första mission och de som har gjort många. Vi har en medelålder på ca 39 år och har i snitt gjort 1,5 mission. Alla har med sig en stor kompetens som vi nu kombinerar med en mycket bra utbildning. Detta tillsammans med en god stämning, vilja och motivation gör att jag känner ett mycket stort förtroende för personalen och vår förmåga att lösa våra uppgifter.

Efter den avslutande förbandsutbildningen väntar en veckas välbehövlig ledighet. Därefter är det bara tre veckor kvar för att knyta ihop säcken innan vi börjar rotera ned med de första i slutet av november. Då väntar allvaret när FS 20 tar över ansvaret och vi snart därefter firar jul i en annorlunda miljö.

Utöver detta är det mycket viktigt att alla har ett bra stöd av sina anhöriga. Ni är kanske den viktigaste komponenten för att vi alla ska kunna göra ett bra jobb under stundtals svåra förhållanden. Ni gör faktiskt också en mission, för utan er medverkan och stöd står vi oss slätt. Det är skönt att känna det stödet i ryggen, både för mig och för alla andra inom NSE.

Väl mött på Anhörigdagen!

Jerker Westdahl

Överstelöjtnant och chef för NSE FS20

Stabs- och trosskompaniet består av ett antal specialfunktioner vars huvuduppgift är att understödja övriga delar av förbandet. Med specialfunktioner avses bland annat sjukvård, ammunitions- och minröjning, underrättelser, logistik, ledning och samband. 

Soldater ur stabs- och trosskompaniet övar på Kosta skjutfält i augusti.

Just nu genomför förbandet utbildning i vapentjänst och strid. Huvudsyftet med denna utbildning är att soldaterna skall erhålla en hög personlig färdighet inom självskydd och hantering av sin utrustning.

Under vecka 043 genomförs skarpskjutningar där övningens tillämpningsgrad kommer att vara högre än tidigare. Tillämpningen ligger dels i att pröva soldategenskaper men även att som grupp kunna hantera komplexa situationer i ett större sammanhang med skarp ammunition. Moment som tidigare övats enskilt kommer att vävas ihop till ett mer omfattande.

Som förbandschef kan jag konstatera att vi uppnått ett bra utbildningsresultat och att vi har en god förbandsanda. Detta beror dels på en bra utbildning och dels på framstående enskilda insatser.

Det är glädjande att se den vilja och motivation som uppvisas av soldater och officerare. Jag vill rikta ett särskilt tack till alla anhöriga för det stöd ni ger oss. Utan er uppbackning hade denna insats varit svår att genomföra. Ert stöd är en grundsten för vårt välmående. Framför oss väntar en välförtjänt ledighet. Inom kort är vi redo att påbörja vår insats.

Väl mött på anhörigdagen!

Major Mattias Rosengren

Chef PL

Under snart tre månaders tid har soldaterna vid det förband som ska tjänstgöra i Afghanistan från och med december i år tränat sina färdigheter. Soldaterna i förbandet, FS 20, har utvecklat sina militära färdigheter och sin mentala beredskap inför det stundande uppdraget.

Läs hela artikeln på Försvarsmaktens hemsida

Det är inte bara militär personal på plats som är engagerade i de insatser som Försvarsmakten genomför runt om i världen. Engagemanget omfattar också de anhöriga som bidrar med föräldrar, barn, partners eller andra familjemedlemmar. Nu ska dessas möjlighet att få svar på frågeställningar och hantera egna funderingar och eventuell oro förbättras.

Läs hela artikeln på Försvarsmaktens hemsida

Försvarsmakten har samlat  information, kontaktuppgifter, länkar och annat som du som anhörig kan ha nytta av på sin webbplats – www.forsvarsmakten.se
Här kan du också ladda ner broschyrer och informationsmaterial.
Webbplatsen uppdateras löpande så snart ny information finns tillgänglig.

Här kan anhöriga och andra intresserade följa vår vardag inom utlandsstyrkan.
Bloggen produceras av soldaterna själva, från utbildningen i Sverige och senare direkt från Afghanistan.

Vi startar nu vår anhörigblogg FS20 med ambitionen att bli en levande länk mellan förbandet och alla anhöriga. Bloggen finns nu i en första version och kommer sedan att utvecklas under hela vår insats.

I samband med FS20 anhörigdag på Livgardet i Kungsängen den 14 november kommer vi att  lansera vår blogg och då hoppas vi att det skall finnas fler inlägg och bilder från förbandets utbildningstid. Under tiden så jobbar vi på att samla in berättelser och bilder. Så återkom gärna till vår blogg längre fram.

Det är soldaterna själva som bidrar med texter och bilder från utbildningen i Sverige och senare direkt från insatsen i Afghanistan. Uppdateringar och inlägg kommer att komma med regelbunden oregelbundenhet till en början och sedan mer ofta. I början kan det också ta tid för oss att hantera inkomna kommentarer. Vi hoppas att ni kan ha överseende med detta.

Förutom att soldaterna berättar om sin vardag av egen kraft så kan du som anhörig tipsa din soldat om vad du är nyfiken på att veta mer om.

Vi kommer utöver berättelser från förbandet också att publicera viktig information till anhöriga som till exempel datum för anhörigträffar mm.

Tyvärr så drabbades våra företrädare FS19 av stor sorg och vi sänder dem en tanke. Under nyheter ( i kolumnen till höger)  finns mer information om denna händelse, precis som på förbandet FS19′s egen blogg http://fs19.se/

Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2020 FS20 – Utlandsstyrkan i Afghanistan Design by SRS Solutions